Svjedok br. 05 HAMOVIĆ BORISLAV Spreman je ponoviti ovaj iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata hrvatskom tužilaštvu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Hamović Borislav, bivši logoraš logora smrti, Lore, Split. Iz logora sjećam se dobro dolaska mlađe osobe, za koju sam saznao kasnije da je gospođa upravnika Tome Duića. Bila je obučena u maskirnu uniformu, u čizmama, policijski kaiš. Čujem da je bila njegov zamjenik. Bila je u pratnji isto dvije, tri obučene mlađe ženske osobe, koje su birale žrtve u našoj spavaonici. Kad je izabrala, ajde ti mi se najbolje sviđaš, ti izađi, ovoga neću, tako da je birala žrtve za izvođenje vani. Znam da je pitala na vratima, sreća pa nije mene izabrala, da je pitala na vratima bi li ti mene, ili zašto ne bi jer bi ga sljedovao degenek ili tortura svakako, rekla je Zašto ne bi, što su tvoje bolje od mene? Te je žrtve onda izvodila vani…“ .
Svjedok br. 05 HAMOVIĆ BORISLAV Spreman je ponoviti ovaj iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata hrvatskom tužilaštvu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Hamović Borislav, bivši logoraš logora smrti, Lore, Split. Iz logora sjećam se dobro dolaska mlađe osobe, za koju sam saznao kasnije da je gospođa upravnika Tome Duića. Bila je obučena u maskirnu uniformu, u čizmama, policijski kaiš. Čujem da je bila njegov zamjenik. Bila je u pratnji isto dvije, tri obučene mlađe ženske osobe, koje su birale žrtve u našoj spavaonici. Kad je izabrala, ajde ti mi se najbolje sviđaš, ti izađi, ovoga neću, tako da je birala žrtve za izvođenje vani. Znam da je pitala na vratima, sreća pa nije mene izabrala, da je pitala na vratima bi li ti mene, ili zašto ne bi jer bi ga sljedovao degenek ili tortura svakako, rekla je Zašto ne bi, što su tvoje bolje od mene? Te je žrtve onda izvodila vani…“ .
Svjedok br. 05 HAMOVIĆ BORISLAV Spreman je ponoviti ovaj iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata hrvatskom tužilaštvu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Hamović Borislav, bivši logoraš logora smrti, Lore, Split. Iz logora sjećam se dobro dolaska mlađe osobe, za koju sam saznao kasnije da je gospođa upravnika Tome Duića. Bila je obučena u maskirnu uniformu, u čizmama, policijski kaiš. Čujem da je bila njegov zamjenik. Bila je u pratnji isto dvije, tri obučene mlađe ženske osobe, koje su birale žrtve u našoj spavaonici. Kad je izabrala, ajde ti mi se najbolje sviđaš, ti izađi, ovoga neću, tako da je birala žrtve za izvođenje vani. Znam da je pitala na vratima, sreća pa nije mene izabrala, da je pitala na vratima bi li ti mene, ili zašto ne bi jer bi ga sljedovao degenek ili tortura svakako, rekla je Zašto ne bi, što su tvoje bolje od mene? Te je žrtve onda izvodila vani…“ .
Prethodni svjedok
Slijedeći svjedok