Svjedok br. 08 pok. MILAN MIĆIĆ U sudskom spisu nalazi njegova sudski ovjerena izjava u kojoj opisuje iživljavanje Tanje Duić nad zarobljenicima. EKRANSKI NATPIS I TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: EKRANSKI NATPIS 16: Ovaj video snimak s iskazom pok. Milana Mićića smije se koristiti isključivo na sudu, u vezi sa suđenjem za Loru. „Rambo bi mi vezao oči, kad bi izašao iz ćelije, u hodniku, nekom crnom krpom i onda bi me odveli u kancelariju kod Tome Duića. I tu bi mi Duić spajao elektrode, ja mislim 220 volti, jer nisu imali onaj poljski telefon, za njega bih znao, znam kako onaj indukcioni radi. Vidio sam sa strane, koliko sam mogao da vidim, on je pritiskao na neki taster, i kad pritisne, onda prođe struja i imao sam osjećaj kao da mi vrat kidaju. (DK: I gdje bi spojili elektrode?) Na uši. Na ušne školjke. I tako, u jednom od te tri seanse… I u jednoj takvoj seansi bila je tu, ja sam mislio da je to medicinska sestra, a ustvari to je bila Tanja, žena od Tome Duića, koja je, dok sam imao vezane oči i one elektrode na ušima, tukla i udarala me šakama i šamarala, tako da mi je raskrvarila sve uši u toj njihovoj seansi. Vidio sam da je ona, jer kako me tukla, tako mi je spao onaj povez s očiju, pa sam jednim okom vidio da je to ona. A nisam znao da je to njegova žena, ja sam mislio da je to neka medicinska sestra, jer se često pojavljivala u uniformi medicinske sestre.“ .
Svjedok br. 08 pok. MILAN MIĆIĆ U sudskom spisu nalazi njegova sudski ovjerena izjava u kojoj opisuje iživljavanje Tanje Duić nad zarobljenicima. EKRANSKI NATPIS I TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: EKRANSKI NATPIS 16: Ovaj video snimak s iskazom pok. Milana Mićića smije se koristiti isključivo na sudu, u vezi sa suđenjem za Loru. „Rambo bi mi vezao oči, kad bi izašao iz ćelije, u hodniku, nekom crnom krpom i onda bi me odveli u kancelariju kod Tome Duića. I tu bi mi Duić spajao elektrode, ja mislim 220 volti, jer nisu imali onaj poljski telefon, za njega bih znao, znam kako onaj indukcioni radi. Vidio sam sa strane, koliko sam mogao da vidim, on je pritiskao na neki taster, i kad pritisne, onda prođe struja i imao sam osjećaj kao da mi vrat kidaju. (DK: I gdje bi spojili elektrode?) Na uši. Na ušne školjke. I tako, u jednom od te tri seanse… I u jednoj takvoj seansi bila je tu, ja sam mislio da je to medicinska sestra, a ustvari to je bila Tanja, žena od Tome Duića, koja je, dok sam imao vezane oči i one elektrode na ušima, tukla i udarala me šakama i šamarala, tako da mi je raskrvarila sve uši u toj njihovoj seansi. Vidio sam da je ona, jer kako me tukla, tako mi je spao onaj povez s očiju, pa sam jednim okom vidio da je to ona. A nisam znao da je to njegova žena, ja sam mislio da je to neka medicinska sestra, jer se često pojavljivala u uniformi medicinske sestre.“ .
Svjedok br. 08 pok. MILAN MIĆIĆ U sudskom spisu nalazi njegova sudski ovjerena izjava u kojoj opisuje iživljavanje Tanje Duić nad zarobljenicima. EKRANSKI NATPIS I TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: EKRANSKI NATPIS 16: Ovaj video snimak s iskazom pok. Milana Mićića smije se koristiti isključivo na sudu, u vezi sa suđenjem za Loru. „Rambo bi mi vezao oči, kad bi izašao iz ćelije, u hodniku, nekom crnom krpom i onda bi me odveli u kancelariju kod Tome Duića. I tu bi mi Duić spajao elektrode, ja mislim 220 volti, jer nisu imali onaj poljski telefon, za njega bih znao, znam kako onaj indukcioni radi. Vidio sam sa strane, koliko sam mogao da vidim, on je pritiskao na neki taster, i kad pritisne, onda prođe struja i imao sam osjećaj kao da mi vrat kidaju. (DK: I gdje bi spojili elektrode?) Na uši. Na ušne školjke. I tako, u jednom od te tri seanse… I u jednoj takvoj seansi bila je tu, ja sam mislio da je to medicinska sestra, a ustvari to je bila Tanja, žena od Tome Duića, koja je, dok sam imao vezane oči i one elektrode na ušima, tukla i udarala me šakama i šamarala, tako da mi je raskrvarila sve uši u toj njihovoj seansi. Vidio sam da je ona, jer kako me tukla, tako mi je spao onaj povez s očiju, pa sam jednim okom vidio da je to ona. A nisam znao da je to njegova žena, ja sam mislio da je to neka medicinska sestra, jer se često pojavljivala u uniformi medicinske sestre.“ .
Prethodni svjedok
Slijedeći svjedok