Svjedok br. 15 VESELIN BOJOVIĆ Spreman je ponoviti iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Ja sam Bojović Veselin sa Žabljaka, rođen 1971., aktivni vojnik koji je zarobljen u Gabeli 12. aprila 1992. godine. O ženi za koju sam saznao da se zove Tanja Duić, supruga Tome Duića, upravnika zatvora, mogu reći da mene nije dirala. Jest me tjerala da pjevam ustaške pjesme, ali me nije tukla. Ali sam vidio da je tukla rezerviste u ćeliji u kojoj su bili Trebinjci. Sjedila je, ja i Čučak dok smo prali aute, sjedila je na stolici iza nas, provocirala jeste, kao Vi ste četnici, što ćete vi ovdje?, Znate li da ćemo vas pobit, kukala vam majka?, Ni jedan živu glavu neće iznijeti? Kada je tukla druge bila je u prisustvu s Tomom Duićem, nosila je palicu, pendrek, a Tomo je nosio bejzbol palicu. Izvodili su ih na hodnik i tu su ih tukli, izvodili ih na krug, i tu su bili izloženi batinanju.. Bila je u prisustvu jedne mlade dame, visoka, tako da kažem dame, plava, visoka, zgodna je bila. Za nju sam kasnije saznao da je i ona učestvovala u batinanju, s njom. Ja kažem da su nas samo tjerali da ih pozdravljamo: Za dom spremni i za tića, doktora Antu Pavelića! To smo morali tako da ih pozdravljamo s rukom podignutom uvis. I da im pjevamo ustaške pjesme. Da, ovo je Tanja. Da. Ovo.“ .
Svjedok br. 15 VESELIN BOJOVIĆ Spreman je ponoviti iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Ja sam Bojović Veselin sa Žabljaka, rođen 1971., aktivni vojnik koji je zarobljen u Gabeli 12. aprila 1992. godine. O ženi za koju sam saznao da se zove Tanja Duić, supruga Tome Duića, upravnika zatvora, mogu reći da mene nije dirala. Jest me tjerala da pjevam ustaške pjesme, ali me nije tukla. Ali sam vidio da je tukla rezerviste u ćeliji u kojoj su bili Trebinjci. Sjedila je, ja i Čučak dok smo prali aute, sjedila je na stolici iza nas, provocirala jeste, kao Vi ste četnici, što ćete vi ovdje?, Znate li da ćemo vas pobit, kukala vam majka?, Ni jedan živu glavu neće iznijeti? Kada je tukla druge bila je u prisustvu s Tomom Duićem, nosila je palicu, pendrek, a Tomo je nosio bejzbol palicu. Izvodili su ih na hodnik i tu su ih tukli, izvodili ih na krug, i tu su bili izloženi batinanju.. Bila je u prisustvu jedne mlade dame, visoka, tako da kažem dame, plava, visoka, zgodna je bila. Za nju sam kasnije saznao da je i ona učestvovala u batinanju, s njom. Ja kažem da su nas samo tjerali da ih pozdravljamo: Za dom spremni i za tića, doktora Antu Pavelića! To smo morali tako da ih pozdravljamo s rukom podignutom uvis. I da im pjevamo ustaške pjesme. Da, ovo je Tanja. Da. Ovo.“ .
Svjedok br. 15 VESELIN BOJOVIĆ Spreman je ponoviti iskaz pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: „Ja sam Bojović Veselin sa Žabljaka, rođen 1971., aktivni vojnik koji je zarobljen u Gabeli 12. aprila 1992. godine. O ženi za koju sam saznao da se zove Tanja Duić, supruga Tome Duića, upravnika zatvora, mogu reći da mene nije dirala. Jest me tjerala da pjevam ustaške pjesme, ali me nije tukla. Ali sam vidio da je tukla rezerviste u ćeliji u kojoj su bili Trebinjci. Sjedila je, ja i Čučak dok smo prali aute, sjedila je na stolici iza nas, provocirala jeste, kao Vi ste četnici, što ćete vi ovdje?, Znate li da ćemo vas pobit, kukala vam majka?, Ni jedan živu glavu neće iznijeti? Kada je tukla druge bila je u prisustvu s Tomom Duićem, nosila je palicu, pendrek, a Tomo je nosio bejzbol palicu. Izvodili su ih na hodnik i tu su ih tukli, izvodili ih na krug, i tu su bili izloženi batinanju.. Bila je u prisustvu jedne mlade dame, visoka, tako da kažem dame, plava, visoka, zgodna je bila. Za nju sam kasnije saznao da je i ona učestvovala u batinanju, s njom. Ja kažem da su nas samo tjerali da ih pozdravljamo: Za dom spremni i za tića, doktora Antu Pavelića! To smo morali tako da ih pozdravljamo s rukom podignutom uvis. I da im pjevamo ustaške pjesme. Da, ovo je Tanja. Da. Ovo.“ .
Prethodni svjedok
Slijedeći svjedok