Svjedok br. 22 prof. HADŽI VELEMIR B. AVDALOVIĆ Ovaj iskaz želi ponoviti pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: Ja sam Velemir Avdalović rođen 13. oktobra 1944. godine. U Mostaru, na mostarskom ratištu, kao rezervni oficir artiljerac zarobljen sam 16. juna 1992. sa dvadesetak oficira i vojnika Vojske Republike Srpske. Dvije noći proveli smo u, mi kažemo, u zloglasnoj Ćelovini u Mostaru, odakle su nas odvezli u Metković, u duvansku stanicu, atomsko sklonište i tu smo proveli sedam noći. U Lori smo bili, odnosno u Lori sam proveo 47 dana. U Lori je bilo naših mučitelja i žena, a jedna od najpoznatijih, odnosno ona je bila ovako i najveći mučitelj je Tanja, iako ja slabo imena pamtim Imala je na sebi vojničku uniformu, imala je opasač, pripasala pištolje i pendreke. Ja sam to čuo, da je ta Tanja supruga upravnika logora, zatvora, mučilišta u Lori, Duića Tome. Imao sam priliku da gledam kako ide od ćelije do ćelije, izvodi ljude, zarobljenike ustvari, pa neko se skine i go, neko, onako, pokazuje spolni organ a ona se nudi da vrši seksualni odnos i pita hoćeš li da me, doslovno govori… (ne mogu ja sad da se izrazim) tako da je dolazila i u moju tadašnju ćeliju i tu su sa mnom bili… bila su još četiri čovjeka i meni isto tako nudila je hoćeš li one stvari, ajde šta čekate, četnici i uzimala je pendrek pa nas je udarala i pendrekom i nogama i po leđima, i po stomaku i po, kako bih rekao, između noga, po spolnim organima, ali dobro sam je zapamtio da je i mene lično udarala bodimice u bubrege i u mošnje njenim pendrekom. Dakle, to se ponavljalo više puta. Dovodila je neke djevojčice, vidio sam da su one nekako, ja ne znam, vidio sam da su uplašene, da su izmučene… pa nam je nudila tu djecu da i sa njima vršimo polni odnos. I niz drugih stvari ja bih vam imao pričat, ali ovo što govorim ja odgovaram i moralno i materijalno da je ovo sve istina i da sam ovu ženu po tom zapamtio, po njenom zlu i po njenim lošim odnosima i postupanjima sa, ne sa mnom, nego, ja bih rekao, sa svim zarobljenicima u Lori u Splitu. .
Svjedok br. 22 prof. HADŽI VELEMIR B. AVDALOVIĆ Ovaj iskaz želi ponoviti pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: Ja sam Velemir Avdalović rođen 13. oktobra 1944. godine. U Mostaru, na mostarskom ratištu, kao rezervni oficir artiljerac zarobljen sam 16. juna 1992. sa dvadesetak oficira i vojnika Vojske Republike Srpske. Dvije noći proveli smo u, mi kažemo, u zloglasnoj Ćelovini u Mostaru, odakle su nas odvezli u Metković, u duvansku stanicu, atomsko sklonište i tu smo proveli sedam noći. U Lori smo bili, odnosno u Lori sam proveo 47 dana. U Lori je bilo naših mučitelja i žena, a jedna od najpoznatijih, odnosno ona je bila ovako i najveći mučitelj je Tanja, iako ja slabo imena pamtim Imala je na sebi vojničku uniformu, imala je opasač, pripasala pištolje i pendreke. Ja sam to čuo, da je ta Tanja supruga upravnika logora, zatvora, mučilišta u Lori, Duića Tome. Imao sam priliku da gledam kako ide od ćelije do ćelije, izvodi ljude, zarobljenike ustvari, pa neko se skine i go, neko, onako, pokazuje spolni organ a ona se nudi da vrši seksualni odnos i pita hoćeš li da me, doslovno govori… (ne mogu ja sad da se izrazim) tako da je dolazila i u moju tadašnju ćeliju i tu su sa mnom bili… bila su još četiri čovjeka i meni isto tako nudila je hoćeš li one stvari, ajde šta čekate, četnici i uzimala je pendrek pa nas je udarala i pendrekom i nogama i po leđima, i po stomaku i po, kako bih rekao, između noga, po spolnim organima, ali dobro sam je zapamtio da je i mene lično udarala bodimice u bubrege i u mošnje njenim pendrekom. Dakle, to se ponavljalo više puta. Dovodila je neke djevojčice, vidio sam da su one nekako, ja ne znam, vidio sam da su uplašene, da su izmučene… pa nam je nudila tu djecu da i sa njima vršimo polni odnos. I niz drugih stvari ja bih vam imao pričat, ali ovo što govorim ja odgovaram i moralno i materijalno da je ovo sve istina i da sam ovu ženu po tom zapamtio, po njenom zlu i po njenim lošim odnosima i postupanjima sa, ne sa mnom, nego, ja bih rekao, sa svim zarobljenicima u Lori u Splitu.
Svjedok br. 22 prof. HADŽI VELEMIR B. AVDALOVIĆ Ovaj iskaz želi ponoviti pred hrvatskim sudom. Adresa poznata Dalmatinskom komitetu. TRANSKRIPT VIDEO ISKAZA: Ja sam Velemir Avdalović rođen 13. oktobra 1944. godine. U Mostaru, na mostarskom ratištu, kao rezervni oficir artiljerac zarobljen sam 16. juna 1992. sa dvadesetak oficira i vojnika Vojske Republike Srpske. Dvije noći proveli smo u, mi kažemo, u zloglasnoj Ćelovini u Mostaru, odakle su nas odvezli u Metković, u duvansku stanicu, atomsko sklonište i tu smo proveli sedam noći. U Lori smo bili, odnosno u Lori sam proveo 47 dana. U Lori je bilo naših mučitelja i žena, a jedna od najpoznatijih, odnosno ona je bila ovako i najveći mučitelj je Tanja, iako ja slabo imena pamtim Imala je na sebi vojničku uniformu, imala je opasač, pripasala pištolje i pendreke. Ja sam to čuo, da je ta Tanja supruga upravnika logora, zatvora, mučilišta u Lori, Duića Tome. Imao sam priliku da gledam kako ide od ćelije do ćelije, izvodi ljude, zarobljenike ustvari, pa neko se skine i go, neko, onako, pokazuje spolni organ a ona se nudi da vrši seksualni odnos i pita hoćeš li da me, doslovno govori… (ne mogu ja sad da se izrazim) tako da je dolazila i u moju tadašnju ćeliju i tu su sa mnom bili… bila su još četiri čovjeka i meni isto tako nudila je hoćeš li one stvari, ajde šta čekate, četnici i uzimala je pendrek pa nas je udarala i pendrekom i nogama i po leđima, i po stomaku i po, kako bih rekao, između noga, po spolnim organima, ali dobro sam je zapamtio da je i mene lično udarala bodimice u bubrege i u mošnje njenim pendrekom. Dakle, to se ponavljalo više puta. Dovodila je neke djevojčice, vidio sam da su one nekako, ja ne znam, vidio sam da su uplašene, da su izmučene… pa nam je nudila tu djecu da i sa njima vršimo polni odnos. I niz drugih stvari ja bih vam imao pričat, ali ovo što govorim ja odgovaram i moralno i materijalno da je ovo sve istina i da sam ovu ženu po tom zapamtio, po njenom zlu i po njenim lošim odnosima i postupanjima sa, ne sa mnom, nego, ja bih rekao, sa svim zarobljenicima u Lori u Splitu. .
Prethodni svjedok
Slijedeći svjedok