Saved from http://varazdinski.rtl.hr/politika/objava-isprike
Sun Apr 24 2016 15:49:25 GMT+0200 (Central European Standard Time)
Saved by UnMHT Ver.8.1.0
Objava isprike

Objava isprike

Ispričavamo se Tanji Belobrajdić, OIB: 05241221174, Vijeća Europe 71, Vukovar, radi objave članka pod nazivom 'Može li se nakon konclogora i smrti pisati lijepa književnost'.

Nino Kristofić, eMedjimurje.hr